Pracovní skupiny

Pracovní skupiny působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu.

8. října 2013: Činnost česko-saské skupiny pro územní rozvoj se uskutečňuje již od roku 2005. Gestory naplňování této spolupráce jsou v současné době: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Saské zemské ministerstvo vnitra

16. prosince 2008: Poradní orgán pro interpretaci a aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících právních předpisů.

16. února 2009:  Na základě iniciativy obou zemí z roku 2004 byla v dubnu 2006 ustavena Česko - německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje. Za českou stranu jsou členy této pracovní skupiny zástupci MMR, ...

16. února 2009: Činnost česko-slovenské pracovní komise pro naplňování Dohody o spolupráci pro oblast územního plánování a stavebního řádu se uskutečňuje již od roku 2002.  Gestory naplňování této dohody jsou v současné ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven