Kontakty a odkazy

V rubrice naleznete přehled věcně příslušných odborů ministerstva pro problematiku územního plánování a stavebního řádu spolu s uvedením jejich kompetencí a nejdůležitějších kontaktních údajů. Rubrika dále nabízí nejdůležitější domácí i zahraniční webové odkazy související s problematikou územního plánování a stavebního řádu.

Odbor územního plánování

Informace o kompetencích odboru územního plánování (OÚP-81) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.

Odbor stavebního řádu

Informace o kompetencích odboru stavebního řádu (OSŘ-82) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.

Odbor územně a stavebně správní

Informace o kompetencích odboru územně a stavebně správního (OÚSS-83) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.


Odkazy z oblasti územního plánování a stavebního řádu

Pozn. MMR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů!

Soubory ke stažení