Společná strategie územního rozvoje států V4+2

23.04.2014: Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je zaměřena na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje, na podporu územní soudržnosti v Evropě a na implementaci Územní agendy EU 2020. Hlavním přínosem této společné strategie je řešení a odstranění některých nenávazností v rámci rozvojových os a dopravních sítí. V této společné strategii byly nově řešeny rozvojové záměry technické infrastruktury a identifikovány bariéry územního rozvoje mezi jednotlivými státy, ale i uvnitř jejich území, které představují nejvýraznější překážky pro uvažované rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, které se týkají států V4+2.

Cílem Společné strategie územního rozvoje států V4+2 je zejména:

  • přispět ke koordinaci a aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje a rozvoje dopravních sítí a sítí technické infrastruktury,
  • podporovat územní soudržnost v Evropě,
  • napomáhat koordinaci různých odvětvových politik, které mají vliv na územní rozvoj,
  • poskytovat státům V4+2 argumenty a podporu při diskusích na úrovni EU o otázkách politiky územního rozvoje, politiky soudržnosti a dopravní a energetické politiky.


Dne 16. dubna 2014 se uskutečnilo v Budapešti neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska. Předmětem tohoto jednání bylo slavnostní podepsání ministerských závěrů ke Společné strategii územního rozvoje států V4+2 a ke spolupráci v oblasti územního rozvoje. Společná strategie územního rozvoje států V4+2 navazuje na Společný dokument územního rozvoje států V4+2, který byl předmětem jednání ministrů dne 29. března 2010 v Budapešti. Spolupráce těchto zemí v oblasti územního rozvoje trvá již od roku 2008.

Tisková zpráva je k dispozici zde    .