Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Koncepce a strategie > Archív koncepčních a strategických dokumentů

Archív koncepčních a strategických dokumentů

Na této stránce jsou zveřejněny v současné době již neaktuální koncepční a strategické dokumentu z oblasti územního plánování.
Odbor územního plánování tyto neaktuální dokumenty zveřejňuje z důvodu, že mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.
 

Archivní koncepce

26. května 2014: Vláda ČR projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

13. února 2014: Tabulky s přehledem o stavu plnění pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady (ÚSÚ).

26. května 2011: V souladu s § 163 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 zde uveřejňujeme PUR ČR 2008 včetně souvisejících materiálů.

20. dubna 2010: Cílem dokumentu je vymezení a jednotné vyjádření rozvojových pólů, rozvojových os a dopravních sítí na území států V4+2 a identifikování případných nenávazností.

17. prosince 2008: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě usnesení vlády č. 321 ze dne 7.4.2004, v souladu s Akčním programem Ministerstva pro místní rozvoj na období říjen 2004 - červen 2006, s §22 zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční ...

26. března 2009: Informace o procesu posuzování vlivů Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (SEA PÚR ČR).

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven