Koncepce a strategie

V rubrice naleznete schválené nebo připravované koncepční a strategické dokumenty ministerstva, vlády či Evropské unie v oblasti územního plánování a stavebního řádu.


17. dubna 2015: Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním ...

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj ...

V této sekci jsou k dispozici územní studie, které byly pořízeny MMR.

23. dubna 2014: Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je zaměřena na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje, na podporu územní soudržnosti v Evropě a na implementaci Územní agendy EU 2020. Hlavním přínosem ...

Na této stránce jsou zveřejněny v současné době již neaktuální koncepční a strategické dokumentu z oblasti územního plánování.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven