Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice územního plánování a stavebního řádu, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Starší informace a aktuality jsou umístěny v sekci "Archiv sekce Informace a aktuality" níže.

14. března 2018: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá školení úředníků a odborné veřejnosti k novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb., provedené zákonem č. 225/2017 Sb., a k novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., provedené vyhláškou č ...

8. ledna 2018: MMR pořídilo územní studii Brdy.

19. října 2017: Workshop se koná dne 10. listopadu 2017 na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) - vchod z Pařížské ul. č. 4. Program workshopu je uveden v příloze.

11. října 2017: Odbor územního plánování uspořádal konzultační seminář

11. října 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 na dotační titul ...

17. srpna 2017: Letos poprvé se v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH uskuteční Technologické fórum, jednodenní diskuzní setkání o aktuálních tématech ze stavebního oboru.

11. srpna 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 v pořadí již 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

14. července 2017: Součástí veletrhu FOR ARCH 2017 bude jednodenní diskuzní setkání Technologické fórum, jehož tematickými bloky budou: Aktuální vývoj stavebnictví v roce 2017; Dopady novely stavebního zákona a Nové technologie pro ...

12. června 2017: ŘO IROP oznámil, že dne 6. 6. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.

5. května 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Asociací urbanismu a územního plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým ...

29. března 2017: Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2017 Sb. m. s. ze dne 10. 2. 2017 bylo vyhlášeno nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině.

24. března 2017: ŘO IROP oznámil, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.

16. března 2017: Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj byl schválen seznam akcí k financování územních plánů pro rok 2017.

5. prosince 2016: Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z ...

5. prosince 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v průběhu listopadu 2016 sérii seminářů o možné podpoře pořízení dokumentů územního rozvoje v programovém období 2014 – 2020. Semináře byly pořádány ve spolupráci s Centrem ...

12. října 2016: Odbor územního plánování MMR zrealizoval konzultační semináře k výzvě, která byla vyhlášena dne 17. 10. 2016. V přiloženém článku naleznete prezentaci ze semináře.

V této sekci jsou zařazeny staré informace a aktuality. MMR zveřejňuje tyto materiály pouze jako informační.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven