Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

28.02.2017: Novelou zákona o pohřebnictví se dnes ráno (28.2.) zabývala reportáž na ČT. Hostem pořadu Studio 6 byla i ministryně Karla Šlechtová.

27.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj na jednání vlády předložilo materiál, který potvrzuje viditelný trend snižování zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU). Nejčastěji využívaným druhem ...

24.02.2017: V Praze probíhá druhým (a závěrečným) dnem první setkání k Partnerství „Městská mobilita“. Jde o významnou akci, která je zásadní pro úspěch celého Partnerství, které je jedním z osmi, které v současnosti běží a ...

24.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním programu. Bude tak ...

23.02.2017: V roce 2016 byly kompletně zrekonstruovány prostory v Pařížské ulici, které jsou ve vlastnictví MMR a jsou s ministerstvem přímo propojeny. 30. června 2016 byly prostory Akademie úspěšně zkolaudovány. V průběhu ...

22.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz ...

21.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a ...

16.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj předevčírem ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zaznamenali jsme více než ...

14.02.2017: Národní elektronický nástroj (NEN) pro evidenci veřejných zakázek úspěšně prošel certifikací, která potvrdila, že splňuje všechny požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č ...

13.02.2017: Evropské komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek nutných pro nárokování prostředků z evropských fondů pro Českou republiku.

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně