Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví v souladu s platnou právní úpravou. V rubrice naleznete vedle důležitých doporučení a komentářů ministerstva pro místní rozvoj také řadu vzorových materiálů pro správu pohřebišť i krematorií a přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR.

Mezi  méně známé působnosti MMR patří výkon funkce ústředního orgánu státní správy v  pohřebnictví. Právní úpravou této oblasti je zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zák. č. 479/2001 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 112/2004 Sb. a 67/2006 Sb. (dále jen zákon o pohřebnictví).

Zákon o pohřebnictví reguluje postupy od předání těla zemřelého k pohřbení, včetně např. podmínek provozování pohřebních služeb, krematorii i pohřebišť, převozu lidských pozůstatků či nájmu hrobového místa. Krajské úřady vydávají souhlas k provozování pohřebiště, k vydání řádu pohřebiště a jeho změnám. Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti.