Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Program rozvoje obce (PRO)

Program rozvoje obce (PRO)

Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo webovou aplikaci ObcePRO, s jejíž pomocí mohou obce snáze zpracovávat své programy rozvoje. Aplikace byla navíc rozšířena i o nástroje pro strategické řízení a pro hodnocení plnění rozvojových programů.
Aplikace umožňuje obcím snáze zpracovávat programy rozvoje, včetně hodnocení jejich plnění. Vedle toho jim nabízí metodické postupy pro strategické řízení a pro hodnocení plnění rozvojových programů.
V modulu tvorby programu rozvoje obce aplikace provází uživatele obsahem dokumentu, nabízí mu praktické nápovědy využitelné pro zpracování jednotlivých kapitol, ale také statistická data potřebná pro socioekonomickou analýzu obce. Data z ČSÚ o jednotlivých obcích jsou soustředěna na jednom místě a jsou z nich automaticky tvořeny potřebné výpočty ukazatelů přehledně uspořádané do tabulek či grafů. Užitečným nástrojem jsou také šablony a vzory dokumentů pro plánovací proces, např. vzory dotazníků pro místní šetření a vzory důvodových zpráv pro jednání zastupitelstev.
Modul realizace a hodnocení programu rozvoje obce uživatelům umožňuje vytvářet akční plány, sledovat plnění vytyčených cílů a aktivit, následně pak také vytvářet hodnotící zprávy o plnění PRO za zvolené období. Z aplikace lze rovněž generovat např. podklad pro rozpočet nebo podklad pro rozpočtový výhled, které obci mohou pomoci s finančním řízením.
Uživatelé mohou při zpracování, realizaci a vyhodnocování svých rozvojových dokumentů využívat metodiky (Metodika tvorby PRO, Metodika strategického řízení rozvoje obce a Metodika kontroly a hodnocení realizace PRO), které jsou v aplikaci dostupné v záložce Podpora. V této záložce je rovněž možné si stáhnout i uživatelskou příručku, která podrobně popisuje práci s aplikací.
 
Odkaz na webovou aplikaci: www.obcepro.cz    

Přehled seminářů zabývajících se problematikou PRO

Informace o projektech zabývajících se problematikou PRO

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven