Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

01.12.2014: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Rozhodnutím ministryně č. 77/2015 ze dne 21. května 2015 byly schváleny Zásady podprogramu 117D81500 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA - ve znění dodatku, jehož obsahem je dotační titul č. 4 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 22. kvěnta 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 25. června 2015.

Zásady podprogramu - ve znění dodatku - DT č. 4 (ze dne 22. května 2015)

    Příloha č. 1 - prohlášení [MS Word, 48.13KB] 
    Příloha č. 2 - vyúčtování ZVA [MS Excel, 42.93KB] 
    Příloha č. 3 - EDS Isprofin [MS Excel, 54.06KB] 
    Příloha č. 4 - soupis účetních dokladů [MS Excel, 35.07KB]
    Metodický pokyn [MS Word, 48KB] (pro DT č. 1 až 3)

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 169.67KB]
Elektronické vkládání žádostí.     

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 335.5KB] (DT č. 1 - DT č. 3) 
    Vyhodnocené žádosti DT č. 1 [MS Excel, 64.5KB]
    Vyhodnocené žádosti DT č. 2 [MS Excel, 123.76KB] (aktualizováno 19. května 2015)
    Vyhodnocené žádosti DT č. 3 [MS Excel, 22.37KB] 

    Seznam evidovaných žádostí DT č. 4 [MS Excel, 61.42KB]
    Vyhodnocené žádosti DT č. 4 [MS Excel, 65.01KB]