Koncepce a strategie

V rubrice naleznete schválené nebo připravované koncepční a strategické dokumenty ministerstva, vlády či Evropské unie v oblasti regionální politiky.


12. července 2013: Dne 15. 5. 2013 byla usnesením vlády ČR č. 344 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

3. srpna 2017: Zásady urbánní politiky schválené usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 342

13. ledna 2010: Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky byla v loňském roce zpracována a předložena pro informaci vládě ČR „Zpráva o plnění ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven