Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice regionální politiky, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 28

4. prosince 2015: Dne 3. prosince 2015 se v pražském Radiopaláci uskutečnilo první Národní fórum měst, které bylo zaměřeno na dvě významná témata: integrovaný městský rozvoj a udržitelné bydlení. Akce byla uspořádána Ministerstvem ...

30. července 2014: V rámci podprogramu bylo celkem zaevidováno 564 žádostí o dotace v objemu přes 904 milionů korun. Všechny žádosti prošly k dnešnímu dni kontrolou kompletnosti a formální správnosti obsahu doložených dokumentů ...

12. května 2014: Rozhodnutím ministryně č. 66/2014 ze dne 12. 5. 2014 byl vydán Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

28. dubna 2014: Rozhodnutím ministryně byl vydán dodatek k zásadám podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

10. prosince 2013: Dnem 31. 12. 2013 bude ukončen příjem žádostí o dotace v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 - dotační titul č. 1 (týká se území, na kterém byl v letošním roce ...

8. listopadu 2013: V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR projekt „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Cílem projektu je podpora obcí při ...

30. září 2013: Rozhodnutím ministra č. 120/2013 byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních ...

12. září 2013: Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR pořádá dne 17. září 2013 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje v rámci projektu Elektronická metodická podpora tvorby ...

6. června 2013: Informační příručka mimořádné situace vypracována na základě pokynu Ústředního krizového štábu a Ústřední povodňové komise.

24. dubna 2013: Ministr Jankovský schválil dotace pro jedenáct projektů na bezbariérové úpravy budov celkem za 20 milionů korun. Ministerstvo na ně přispěje deseti miliony korun, peníze budou uvolněny z programu Odstraňování bariér ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 28

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven