Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Výzkum MMR + Certifikace metodik

Certifikace metodiky

Usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19.06.2013 byl schválen materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností pro léta 2013 – 2015 (s prodloužením na rok 2016). Na základě tohoto materiálu byly zpracovány odborem regionální politiky MMR metodiky certifikace výzkumu, vývoje a inovací a předloženy ministrovi pro místní rozvoj ke schválení následující metodiky, které ministr pro místní rozvoj schválil dne 20. srpna 2013.
Dva typy Metodik a jejího následného využití

Realizátor výstupů – odborný útvar MMR    (výzkumné programy Beta, Omega, Beta2, Éta)

Řešitel projektu je povinen na začátku projektu se spojit a příslušným odborem, který zajišťuje certifikaci metodik ze strany MMR (jedná se zejména o projekty výzkumného programu Omega a připravovaného programu Éta). 
Řešitel se drží manuálu pro zpracování 
     Certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inovací [MS Word, 95.28KB] (materiál bude ještě upřesněn).

Řešitel projektu zažádá dopisem o certifikaci dané metodiky včetně vzorového příkladu příslušný odbor zabezpečujícíc certifikaci metodik tj. odbor regionální politiky. 

Součástí žádosti o certifikaci je zpracovná metodika viz výše, dále dva nezávislé odborné posudky    Odborný posudek [MS Word, 114KB]) + vzorový příklad (...)

 

Realizace výstupů metodiky na základě smluvního vztahu  (výzkumné programy Omega, Éta)

Řešitel projektu je povinen na začátku projektu se spojit a příslušným odborem, který zajišťuje certifikaci metodik ze strany MMR (jedná se zejména o projekty výzkumného programu Omega a připravovaného programu Éta). 
Řešitel se drží manuálu pro zpracování 
     Certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inovací [MS Word, 95.28KB] (materiál bude ještě upřesněn).

Řešitel projektu zažádá dopisem o certifikaci dané metodiky včetně vzorového příkladu příslušný odbor zabezpečující certifikaci metodik tj. odbor regionální politiky. 

Součástí žádosti o certifikaci je zpracovná metodika viz výše, dále dva nezávislé odborné posudky (     Odborný posudek [MS Word, 114KB]) + vzorový příklad (...) + smlouvu s realizátorem (    Vzor smlouvy o uplatnění [MS Word, 55KB]).

 

Další informace k uvedené problematice poskytnou pracovníci Odboru  regionální politiky MMR ČR:  

Mgr. Ivana Svojtková - tel.: 234 154 190, email: Ivana.Svojtkova@mmr.cz  
Ing. Josef Vlk, CSc. - tel.: 234 154 242, e-mail: Josef.Vlk@mmr.czUkončené projekty v roce 2016 jsou v současné době v závěrečné administraci TAČR, po závěrečné kontrole TAČR budou certifikované metodiky uveřejněny na webu MMR. Děkujeme za pochopení. 

20. března 2017: Dne 26.4. 2017 se uskutečnila konference "Výzkum v regionech" v Praze.

14. června 2016: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku ...

19. května 2016: Dne 11. května 2016 se uskutečnila II. konference v Olomouci k výzkumu, kde byly prezentovány "Výzkumné projekty v regionálním rozvoji".

26. června 2015: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku ...

7. května 2015: Téměř dvě desítky výzkumných projektů zaměřených na regionální rozvoj byly prezentovány na konferenci, kterou uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR v úterý 28. dubna 2015.

14. listopadu 2014: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku ...

1. prosince 2014: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet)realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven