Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Dotace a programy > Národní program podpory cestovního ruchu ...

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020)

Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. Jedná se o národní dotační titul spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu zahrnující DVA PODPROGRAMY - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu.

Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně rezidentům v ...

Podprogram je určen destinačním společnostem na podporu realizace marketingových aktivit.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven