Dotace a programy

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci cestovního ruchu. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či další informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.

    Přidělené dotace v rámci Národního programu podpory CR v roce 2012 [PDF, 48.03KB] 
Přidělené dotace v rámci Národního programu podpory CR v roce 2011 
Přidělené dotace v rámci Národního programu podpory CR v roce 2010 

Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti ...

Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k podpoře sociálního cestovního ruchu. Jedná se o systémovou dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou ...

22. července 2009: Je období, ve kterém EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky. Jednotlivé členské země na dané období zpracovávají programové dokumenty. V těchto dokumentech jsou definovány cíle a priority, jež se ...

5. ledna 2009: V roce 2004 na základě usnesení vlády č. 110 ze dne 4. února 2004 bylo schváleno pokračování realizace programu i včetně zaměření jednotlivých podprogramů v letech 2004 - 2007.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven