Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Národní systém kvality služeb cestovního ...

Národní systém kvality služeb cestovního ruchu (NSKS)

V rámci Integrovaného operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR od roku 2010 realizuje projekt s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Jeho výstupem je Český systém kvality služeb.
    

Projekt je systémovým nástrojem Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013, jehož záměrem je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České republice, jejíž úroveň je v České republice dlouhodobě vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná.

Na konci roku 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zakoupilo za účelem vytvoření Národního systému kvality služeb cestovního ruchu v ČR licenci německého systému kvality (Service Qualität Deutschland).

Partnerem projektu je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Spolupracující subjekty:              
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace kempů a chatových osad ČR
Asociace turistických informačních center ČR
Asociace lanové dopravy ČR
Czechtourism – Česká centrála cestovního ruchu

Výsledkem projektu je systém, do kterého se mohou dobrovolně zapojovat subjekty cestovního ruchu, a to zejména malé a střední podniky, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality svých služeb a pomůže jim získávat další odborné znalosti.

Více informací na www.csks.cz    

 

30. května 2013: Zde naleznete podrobnější informace o projektu

21. dubna 2010: Zde naleznete informace o již dokončených výstupech

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven