Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

 

8. září 2014: Česká republika naplňuje prostřednictvím Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR členství v nejvýznamnějších mezinárodních organizacích a uskupeních zabývajících se spoluprací v cestovním ruchu ...

4. září 2016: Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj se účastní za oblasti cestovního ruchu v mezivládních komisích (pracovních skupinách) vedených MPO a MZV ČR s vybranými zeměmi.

4. září 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci mezinárodní spolupráce uzavírá bilaterální dohody a memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s různými zeměmi. V letech 2015 a 2016 to byly především dokumenty o ...

25. února 2016: Karpaty jsou unikátním pohořím evropského významu s výskytem řady endemických druhů fauny a flóry, včetně velkých šelem, přirozených lesů, tradičního způsobu hospodaření a života místních obyvatel. Karpaty jsou ...

24. července 2009: V rámci předsednictví  České republiky v Radě EU jsme uspořádali mezinárodní konferenci "Průmysl cestovního ruchu: Výzvy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce"

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven