Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Akční plán ke Koncepci státní politiky ...

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 - 2020

27.07.2017: Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.
S ohledem na omezenou alokaci na podporu cestovního ruchu i krátký časový horizont Akčního plánu nelze ve dvou letech implementovat všechny aktivity Koncepce. Aktivity Koncepce, které nejsou zahrnuty do stávajícího Akčního plánu, budou následně realizovány prostřednictvím navazujících Akčních plánů.
Do aktuálního Akčního plánu jsou v této souvislosti začleněna opatření na podporu dalšího rozvoje Českého systému kvality služeb, podporu cestovního ruchu v destinacích (infrastruktura i marketing), sledování efektivity a přínosů realizovaných aktivit včetně opatření na zkvalitnění sledování plnění Koncepce, zabezpečení dat a podpory rozhodovacích procesů, podporu udržitelného rozvoje, podporu koordinace politiky cestovního ruchu, krizové řízení a bezpečnost.

    Akční plán CR na období 2015-2016 [PDF, 1.07MB]
    Akční plán CR na období 2017-2018 [PDF, 718.4KB]
    Priloha 2_Vyhodocení plnění AP 2015-2016 [PDF, 446.71KB]
    Príloha Vyhodnocení AP 2015-2016 - Metriky CzechTourism [PDF, 225.86KB]