Koncepce a strategie

V rubrice naleznete schválené nebo připravované koncepční a strategické dokumenty ministerstva, vlády či Evropské unie v oblasti cestovního ruchu.


7. února 2018: Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce). Koncepce představuje základní strategický střednědobý ...

27. července 2017: Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich ...

18. února 2015: Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013.

17. prosince 2008: Usnesením č. 913 ze dne 23. července 2008 vláda ČR schválila Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Koncepce).

27. října 2010: Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu je dokument schválený  usnesením vlády ČR č. 747 ze dne 20. října 2010. Cílem dokumentu je pojmenování hlavních krátkodobých a střednědobých problémů české ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven