Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace pro cestovní kanceláře a agentury

Informace pro cestovní kanceláře a agentury

Společné výkladové stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace hotelů a restaurací ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Svazu léčebných lázní ČR k výkladu pojmu zájezd a stručná informace o procedurách a legislativním rámci pro nové cestovní kanceláře.

4. října 2017: K povinnosti CK a CA podle § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

28. března 2009: Stručná informace o procedurách a legislativním rámci pro nové CK.

29. dubna 2011: Seznam vzdělávacích zařízení oprávněných k provádění zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu pro školní a akademický rok 2007/2008 (uveřejněný v Obchodním věstníku č ...

2. srpna 2016: Průvodci cestovního ruchu mohou poskytovat průvodcovské služby jako podnikatelé podle živnostenského zákona nebo jako zaměstnanci. Samostatně výdělečně činní podnikatelé musí ohlásit živnost obecnímu živnostenskému ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven