Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch

Regionální politika a cestovní ruch

V sekci Podpora regionů a cestovní ruch naleznete informace ministerstva pro oblasti regionální politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví a státní pomoci při obnově území po pohromách.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Regionální politika - podpora regionů

V oblasti regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie a poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných programů.  V rubrice naleznete mimo jiné znění koncepčních a strategických dokumentů, programových zásad, navazující informace a metodiky.

Cestovní ruch

Ministerstvo je metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Nezbytným nástrojem pro činnost ministerstva v oblasti cestovního ruchu je Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020, která představuje střednědobý strategický dokument a vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v České republice.

Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví v souladu s platnou právní úpravou. V rubrice naleznete vedle doporučení a komentářů Ministerstva pro místní rozvoj také vzorové materiály pro správu pohřebišť i krematorií a odkaz na přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR.
 

Státní pomoc při obnově území po pohromách

Po živelní nebo jiné pohromě, která vedla k vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí  návrh strategie obnovy území  s podmínkami pro poskytnutí státní pomoci. V rubrice naleznete metodiku k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území včetně tabulky pro předběžné vyčíslení nákladů.