Ministerstvo > Regionální rozvoj > Evropská seskupení pro územní spolupráci

Evropská seskupení pro územní spolupráci

Evropská seskupení pro územní spolupráci představují novou možnost uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce v době, kdy kohezní politika obecně a regionální spolupráce obzvláště prochází významnými změnami. Regionálním a místním orgánům je nabízena možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena