Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace

Programy a dotace

 

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo.
Nedílnou součástí dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Programy se zaměřují na podporu výzkumu a vývoje, která přispívá k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje.
 

Dotace pro nestátní neziskové organizace

Operační programy řízené MMR

Podpora bydlení

Podpora cestovního ruchu

Podpora rozvoje regionů

Podpora územního plánování

 

Informační systémy

Internetová aplikace DIS ZAD     slouží pro evidenci žádostí (o dotace, granty, příspěvky, finanční pomoci atd.) na příslušném úřadu. Vkládání žádostí se provádí prostřednictvím internetové aplikace samotným žadatelem po jeho úspěšném přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla. Každá žádost je v systému uložena pod příslušným uživatelem a je možné sledovat její stav (přijetí ke zpracování, vyřízení, zamítnutí, atd.), případně dle následných požadavků úřadu její údaje doplňovat.

Internetová aplikace DIS INFO     slouží pro prezentaci informací poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj (dále MMR) ve formě výstupních statistik a také formou zobrazení údajů o žádostech o dotace a poskytnutých dotacích na mapách ČR. Součástí aplikace je i aplikace pro výpočet výše dotace u projektů vytvářejících příjmy dle odst. 2 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 pomocí finanční mezery.