Správa majetku

Ministerstvo pro místní rozvoj jako pověřený orgán spravuje řadu budov a pozemků v majetku České republiky. Zejména jde o budovy, které mu slouží jako sídlo v centru Prahy a v nichž pronajímá nebytové prostory. K tomuto majetku ministerstvo přistupuje s maximální možnou zodpovědností a snahou o dosažení optimálních výnosů.

Podrobnosti a dokumentace jsou zveřejněny na stránkách MMR ČR na portálu EZAK    .