Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Protikorupční aktivity > Oznamování protiprávního jednání

Oznamování protiprávního jednání

 
Podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing) nesmí být státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

V této souvislosti je s účinností od 1. července 2015 na Ministerstvu pro místní rozvoj zřízeno služební místo prošetřovatele, který bude přijímat takováto oznámení a prošetřovat v nich obsažená podezření. Prošetřovateli Ministerstva pro místní rozvoj byli určeni Mgr. Otokar Marek, Ing. Petra Šťastná a Ing. Dominika Sedláčková.

Dále byla za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě zřízena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označená jako „Oznámení o protiprávním jednání“, která je umístěna u vchodu do budovy Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, na místě, které splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.
 
Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednaní je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu protipravnijednani@mmr.cz.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven