Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2018 > Vláda dnes schválila návratnou finanční ...

Vláda dnes schválila návratnou finanční výpomoc na odstranění staveb ohrožující životy lidí

11.04.2018: Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přišla s řešením, jak pomoci obcím, které se potýkají s problémem staveb ohrožujících okolí a zdraví obyvatel. Chce zajistit potřebné finance k provedení výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu. Nejedná se však o plošné poskytování dotací. Její návrh byl dnes schválen Vládou ČR.
 „Jde o poskytnutí potřebných financí do rozpočtu obcí prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj pro zajištění správních rozhodnutí vydávaných jejich úřadem v případě, kdy vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnosti nařízené rozhodnutím dotyčného úřadu ve veřejném zájmu. Tedy v situaci, kdy má vlastník stavby nařízeno odstranit stavbu nebo část stavby, která hrozí zřícením nebo stavbu zabezpečit tak, aby neohrožovala zdraví a životy, v určitém termínu a tyto práce neprovede,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Poskytovatelem a správcem finanční výpomoci bude MMR, a proto bude určovat i jeho podmínky a parametry. V úvahu připadá jak návratná finanční výpomoc, tak dotace, která bude poskytnuta na základě objektivních důvodů. Poskytnutí financí lze uskutečnit přes kraje na obce nebo přímo od poskytovatele na konkrétní obce. Žadatelé budou muset požádat MMR dle podmínek vyhlášené výzvy a MMR rozhodne, komu budou finance poskytnuty. Protože ze zákona plyne, že náklady nese vlastník, budou mít žadatelé povinnost vymáhat vynaložené náklady za provedené práce po vlastníkovi stavby zpět.

Program bude určen zejména na objekty fyzických nebo právnických osob – firem, mnohdy často v exekuci, které nereagují a nechávají věci řešit prostřednictvím státu. Pro objekty ve vlastnictví obce je určen program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.


Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz