Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Žádný kvalitní projekt by neměl spadnout ...

Žádný kvalitní projekt by neměl spadnout pod stůl

10.01.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) vyhlásilo již 67 výzev, jejichž celkový objem činí 71%, tj. 88,68 mld. Kč z celkové alokace programu 125, 3 mld. Kč. Vzhledem k velkému počtu kvalitních projektů, které by byly přínosem pro regiony v České republice, podpoří ministerstvo maximum možných projektů. Čerpání dotací z IROP tak bude výrazně rychlejší.
„Rozhodli jsme se navýšit finanční prostředky ve výzvách pro aktuálně podané projekty z několika prostých důvodů. Podpoříme velké množství kvalitních projektů, které se již v téměř totožných výzvách nemusejí objevit, zrychlíme také čerpání z našeho programu na maximum byť na úkor alokace do původně plánovaných výzev v letošním roce. Pokud by se tak nestalo, mnoho žadatelů, kteří podali projekty v roce 2016, by museli své stejné projekty podávat znovu v roce 2017, a významně by se snížila rychlost čerpání IROP s hrozbou vracení nevyužitých prostředků do rozpočtu Evropské unie. S tím se tedy pojí úprava plánu výzev na letošní rok. Budeme sledovat čerpání v těchto projektech a finanční prostředky, které se ušetří například na základě snížení cen po veřejných soutěžích zakázek či například odstoupením projektů z realizace, dodáme zpět do programu buď pro náhradní projekty nebo do výzev dalších roků. Žadatelé mohou rovněž letos a v dalších letech na různé aktivity z IROP žádat v rámci integrovaných nástrojů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Snahou ministerstva je transparentně informovat o svých záměrech při vyhlašování výzev. Informace o možném využití alokace pro plánované výzvy z roku 2017 na ukončené výzvy z roku 2016 s převisem poptávky kvalitních projektů byla uvedena již v předchozí aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2017, která byla vydána dne 20. 10. 2016.
 
Aktuální Harmonogram výzev IROP na rok 2017: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-harmonogramu-vyzev-IROP-na-rok-2017
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz