Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > V Ženevě byla přijata deklarace o ...

V Ženevě byla přijata deklarace o udržitelném bydlení a rozvoji měst

09.11.2017: Ministři zemí států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN ve čtvrtek 9. listopadu schválili Ženevskou deklaraci o udržitelném bydlení a rozvoji měst. Přijetí deklarace proběhlo v rámci 78. zasedání Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN v Ženevě. Za Českou republiku se ho účastnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
„Ženevská deklarace ministrů je skvělou příležitostí, jak oslavit 70. výročí ustanovení Výboru pro bydlení a management pozemků. Časy se mění a my s nimi. Deklarace tak reflektuje nejnovější trendy post-industriální ekonomiky a klíčovou roli informačních a komunikačních technologií. Mimoto klade důraz na mezinárodní spolupráci při řešení globálních výzev v oblasti bydlení a rozvoje měst,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministři zemí EHK OSN v deklaraci vyzývají vlády a další zúčastněné strany, aby se zaměřily na aktivity v ekonomické, sociální a environmentální dimenzi i na způsoby správy a na regionální spolupráci, které povedou k udržitelnému rozvoji měst a zkvalitní situaci v oblasti bydlení. Cílem tak je podpora nejen důstojného a cenově dostupného bydlení s důrazem na ekologii, ale i holistický přístup k plánování měst a využívání informačních a komunikačních technologií. Důraz je také kladen na podporu dobré správy od regionální úrovně až po úroveň sdružení vlastníků, nájemníků a bytových družstev. Stranou však nezůstala ani mezinárodní úroveň, na jejíž úrovni ministři prosazují hlubší kooperaci.
 
Evropská hospodářská komise OSN vznikla před 70. lety na základě podnětu Valného shromáždění OSN. V současné době sdružuje 56 zemí geograficky pokrývajících prakticky celou severní polokouli. Tento region je domovem pro téměř 1,5 miliardy lidí, což představuje 17% světové populace. Listopadové zasedání Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN navázalo na mezinárodní konferenci European Urban Forum, která se konala v říjnu letošního roku v Praze.

         
          


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

Připojené soubory