Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Šlechtová v Nairobi: Mezinárodní dohody ...

Šlechtová v Nairobi: Mezinárodní dohody je třeba naplnit reálnou spoluprací

08.05.2017: V keňském hlavním městě Nairobi, sídle Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), bylo zahájeno týdenní jednání Řídicí rady, které je letos zaměřeno na plnění cílů a vizí obsažených v dokumentu „Nová agenda pro města“, schváleném v říjnu 2016 na závěr summitu OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“. Během prvního jednání Řídicí rady vystoupila jménem ČR i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ministryně Šlechtová se také bilaterálně setkala s předsedou Valného shromáždění OSN Peterem Thomsonem.
„Po úspěšném přijetí řady významných globálních dokumentů OSN v letech 2015 a 2016 - Agenda 2030, Pařížská dohoda a Nová agenda pro města - nyní nastává ta důležitější fáze – přejit „z papíru do života“ a závazky a cíle obsažené v těchto dokumentech začít uvádět v reálný život,“ uvedla ministryně Šlechtová a dodala, že „role programu UN-Habitat je v implementaci Nové agendy pro města klíčová, a to nejen v rámci „rodiny OSN“, ale i jako iniciátora spolupráce s dalšími mezinárodními subjekty“.

Ministryně Šlechtová ve svém vystoupení zdůraznila, že by se mělo začít zintenzivněním spolupráce již existujících platforem, a jako příklad uvedla zahájení trvalé spolupráce programu UN-Habitat se všemi pěti regionálními ekonomickými komisemi OSN. ČR patří do regionu 56 zemí sdružených v Evropské hospodářské komisi OSN, která letos slaví 70. výročí své existence; v listopadu tohoto roku se sejdou v Ženevě ministři odpovědní za agendu bydlení a rozvoj měst, aby přijali společnou deklaraci. ČR připravila návrh textu této deklarace ministrů, který by měl být dojednán v září v Praze.   Poznámka pro média: 
Řídicí rada programu UN-Habitat je složena z 58 členských zemí OSN; ČR byla do Řídicí rady (na období leden 2017 až prosinec 2020) zvolena na zasedání Hospodářské a sociální rady OSN v prosinci 2016 v New Yorku. Zvolení ČR reflektovalo její výraznou roli v přípravném procesu summitu „Habitat III“. Zasedání Řídicí rady se koná každé 2 roky v sídle programu; jednání Rady probíhá za účasti většiny členských zemí OSN i mezinárodních nestátních partnerů. Stěžejním bodem letošního - v pořadí 26. - jednání Řídicí rady bude praktické naplňování „Nové agendy pro města“, která je výrazem snahy 193 členských států OSN o vytvoření vzájemně prospěšného vztahu mezi urbanizací a udržitelným rozvojem a nabízí vize, které pomáhají převést výzvy měst do realizace rozvoje měst v rámci významných vzájemných vazeb napříč jednotlivými cíli.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz