Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Odpovědnost řešení platů řidičů je na ...

Odpovědnost řešení platů řidičů je na jednotlivých krajích

10.01.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj je dotazováno na smluvní závazky krajů s autobusovými dopravci dle zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s možností zvýšení platů řidičů autobusů. Dotazy přišly z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o vztah mezi krajem a dodavateli, nemůže Ministerstvo dělat arbitra těchto vztahů či do nich jinak vstupovat. Ministerstvo je připraveno konzultovat úpravy smluv, nicméně odpovědnost je vždy na straně krajů. MMR opakovaně doporučovalo krajům, aby si samy provedly analýzu svých smluv s přepravci. Jde skutečně o vztah dodavatele (přepravce) a objednatele (kraje). Problém nastal v důsledku nevýhodných smluv.
Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí s návrhem na navýšení platů řidičů autobusů, avšak je nutné, aby případné navýšení plateb ze strany krajů dopravcům proběhlo podle uzavřených smluv. Zákon o zadávání veřejných zakázek nepřipouští automatické navyšování plateb od zadavatelů. Podle zákona jde o změny smlouvy a ty jsou přípustné jen za určitých podmínek. Zákon tedy změny smlouvy umožňuje, avšak vždy záleží na textu konkrétní smlouvy. Zákon například umožňuje změnu smlouvy do 10%, i v takovém případěje ale nutné individuální posouzení smlouvy.

Ministerstvo je připraveno pomoc krajům s úpravou smluv, které mají kraje uzavřeny jako objednatelé dopravy s jednotlivými dopravci. MMR také doporučuje zkontrolovat smlouvu, zda v ní není vyhrazena možnost vyšší platby v případě změny okolností smlouvy a případně změnit smlouvu v souladu se zákonem. Některé kraje již mají právní posouzení, že tyto dodatky mohou upravit.

K celé problematice bylo uveřejněno na Portále o veřejných zakázkách Metodické doporučení ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti a Stanovisko k možnostem řešení otázky zohlednění sociálních aspektů v autobusové dopravě na adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-socialni     .Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz