Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Neziskové organizace mohou v letošním ...

Neziskové organizace mohou v letošním roce podruhé žádat MMR o podporu

11.05.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci.
„Každoročně podporujeme nestátní neziskové organizace, jejichž aktivity jsou spjaty s pestrou agendou našeho ministerstva. V rámci výzvy bohužel poměrně velké množství žádostí nesplnilo formální kritéria, ale domnívám se, že mnohé organizace plní záslužnou činnost, tak jsem se rozhodla pro letošní rok vyhlásit druhou výzvu. Doufám, že se žadatelé vyvarují školáckým chybám,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci, v rámci druhé výzvy pro rok 2017:
  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.
 
Žadatel podává žádost o dotaci na adrese http://www3.mmr.cz/zad    , která bude otevřena pro podávání žádostí od 15. května do 12. června 2017.
 
Více informací naleznete zde
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz