Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Na lepší vybavení i stanice pro složky ...

Na lepší vybavení i stanice pro složky Integrovaného záchranného systému půjde přes tři miliardy korun

14.03.2017: Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vybavení pro základní složky Integrovaného záchranného systému překročil alokaci výzvy v objemu 1, 5 mld. Kč více než dvojnásobně. Stejně tak je obrovský zájem o podporu na zajištění adekvátní odolnosti stanic složek IZS, kde Ministerstvo pro místní rozvoj právě ukončilo příjem žádostí. Převis je přes miliardu korun.
Bez kvalitního vybavení a moderních stanic si práci těchto profesionálů nedovedu vůbec představit. Jejich služby jsou pro všechny naše občany zcela nenahraditelné, a proto jsem ráda, že můžeme přispět k lepším podmínkám,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo proces hodnocení a výběr projektů v 19. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Výzva, která je zaměřena na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) technikou a dalšími prostředky, se setkala s mimořádným zájmem. Finanční alokace v objemu 1, 5 mld. Kč tak byla požadavky žadatelů překročena více jak dvojnásobně.
 
V rámci výzvy bylo schváleno k financování 166 projektů, přičemž dalších 7 projektů zařadil Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) na seznam náhradních projektů. Projekty jsou řazeny podle data a času podání.
 
Dále Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí o podporu v 36. výzvě IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“. Podpora je zaměřena na zajištění adekvátní odolnosti stanic základních složek IZS tak, aby mohly plnit své úkoly při mimořádných událostech a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 
Ve výzvě bylo předloženo 151 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků 2,96 mld. Kč z EU fondů. Objem předložených žádostí tak opět přesáhl alokaci výzvy a to o více jak 1,2 mld. Kč.  Žadatelům, jejichž projekty splní podmínky dané výzvou, bude podpora vzhledem k průběžnému charakteru výzvy poskytována v pořadí, v jakém podali svou žádost o podporu.

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

Připojené soubory