Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR zpřehlednilo Zásady urbánní politiky

MMR zpřehlednilo Zásady urbánní politiky

25.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo aktualizaci Zásad urbánní politiky. Důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem tedy nebylo původní dokument výrazně změnit, ale spíše zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit.
„Platnost aktualizovaných zásad urbánní politiky je do roku 2023, kdy se předpokládá další aktualizace a to zejména v návaznosti na ukončení čerpání finančních prostředků v rámci současného programového období EU. Zásady urbánní politiky jsou otevřeným dokumentem, který je souhrnem doporučení pro rozvoj měst v České republice,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Jedná se o rámcový dokument urbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. Na jejím vytváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec.

Dokument zároveň slouží jako podklad pro připravovanou Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+, která bude obsahovat detailní popis její implementace.
 
Aktualizované Zásady urbánní politiky naleznete     zde [PDF, 892.81KB].

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz