Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR: 90 milionů eur přiděleno na ...

MMR: 90 milionů eur přiděleno na projekty napříč Střední Evropou. Desítek projektů se účastní Česká republika

17.03.2017: Během včerejšího setkání v Praze členové Monitorovacího výboru programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE společně rozhodli o přidělení dotace ve výši 90 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) žadatelům, kteří se o dotace ucházeli ve druhé výzvě. Více než 500 partnerských institucí z 9 členských států EU tak může brzy začít s realizací nadnárodních projektů. Česká republika je zapojena do desítek projektů.
Členové Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE se setkali v Praze, a to poprvé od schválení programu Evropskou komisí. Po živé diskusi se shodli na schválení 50 projektů, spadajících do prioritních os zaměřených na inovace, nízkouhlíkové hospodářství, přírodní a kulturní zdroje a na dopravu. Celkem 83 českých projektových partnerů tak bude zapojeno v 56 projektech schválených v průběhu prvních dvou výzev. Většina těchto partnerů pochází z veřejného sektoru (kraje, RRA, města, univerzity, nadace), ale výjimkou nejsou ani soukromé subjekty. Navzdory tomu, že se jedná o neinvestiční tj. „měkké“ projekty a investiční obsah je v podstatě na úrovni programu tolerován jen u pilotního typu aktivit, zájem o účast v nadnárodních projektech má v ČR od r. 2004 vzestupný trend.
 
„Bohatá účast českých projektových partnerů potvrzuje, že nadále vnímají nadnárodní projekty jako atraktivní způsob řešení problémů, které jsou společné pro řadu subjektů v celém středoevropském prostoru,“  uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Za zmínku stojí například projekt AIR TRITIA, kde vedoucí partner z ČR (Vysoká škola báňská – TU Ostrava) povede partnery ke zpracování nadnárodních strategií a rozhodovacích modelů pro oblast řízení kvality ovzduší.
 
Následující tj. 3. výzva bude vyhlášena 21. září a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Stejně jako v případě předchozí výzvy, bude možnost předkládat projekty ve všech prioritních osách, avšak vzhledem k pokročilé etapě programu bude nově uplatněno částečné tematické omezení u vybraných specifických cílů.
  
Více informací  o programu Interreg CENTRAL EUROPE naleznete zde    .
Schválené projekty z 1. výzvy jsou zde    .
 


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz


Pozn: Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).