Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR: 19 milionů korun pro obce, které si ...

MMR: 19 milionů korun pro obce, které si pořizují územní plány

14.03.2017: Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017. Celkem bylo schváleno 106 akcí za 19,1 milionů korun.
Již druhý rok je o dotace na územní plány velký zájem a mě velmi těší, že se MMR finanční podporou může podílet na rozvoji udržitelného rozvoje obcí a být nápomocno při realizaci územních plánů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 17. 10. 2016 výzvu z podprogramu „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ na dotační titul „Územní plán“, jehož smyslem je podpora pořízení a zpracování územních plánů obcí na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP nebo z Programu rozvoje venkova). Žadatelem mohla být obec, která neměla žádný územní plán, nebo měla územní plán obce či  územní plán sídelního útvaru, jehož platnost skončí  do 31. 12. 2020. Tato výzva byla ukončena dne 30. 12. 2016. 

V rámci dotačního titulu „Územní plán“ pro rok 2017 bylo předloženo 188 žádostí s celkovým požadavkem přes 40 milionů korun, z toho u 183 žádostí žadatelé splnili podmínky podprogramu a doložili všechny požadované podklady. U pěti žádostí žadatelé nesplnili podmínky podprogramu.

Více informací naleznete zde

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz