Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Každá šestá obec v ČR se zajímá o ...

Každá šestá obec v ČR se zajímá o aplikaci OBCEPRO

11.05.2017: Do aplikace Ministerstva pro místní rozvoj s názvem OBCEPRO, která umožňuje zpracovat, řídit a vyhodnocovat program rozvoje obce, je zaregistrováno již přes tisíc obcí. Starostové na seminářích si nástroj pochvalují.

„Touto aplikací pomáháme starostkám a starostům s nelehkým procesem strategického plánování. Nespornou výhodou nástroje je jeho přehlednost a také snadný přístup k socioekonomickým ukazatelům o dané obci, které pomohou zastupitelům obcí při identifikaci rozvojových priorit, tak i nám k tomu, abychom mohli přizpůsobit naši podporu v regionech,“ uvedla k aplikaci ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.   

Aplikace umístěná na portálu obcepro.cz     umožňuje jednotný postup při tvorbě programu rozvoje obce a jeho hodnocení. Silnou stránkou aplikace je možnost využití dat Českého statistického úřadu u konkrétní obce včetně tvorby porovnávacích tabulek a grafů, které mohou poukázat na specifika obce v daném regionu. Pro uživatele bude jistě užitečná také možnost sledovat v čase věcné a finanční plnění plánovaných aktivit rozvoje a tyto výstupy promítnout do údajů o hospodaření obce.

Jednotná struktura zpracovaných dokumentů umožní rovněž srovnání dat a záměrů rozvoje jednotlivých obcí. Obsahové průměty lze potom přenést například na půdu regionální stálé konference, která má za cíl mimo jiné slaďovat rozvojové záměry obcí v regionu.
   
Do aplikace OBCEPRO se již přihlásilo 1 095 obcí, které získaly přístupové údaje. Celkem je nyní v aplikaci založeno 833 dokumentů programu rozvoje obce (PRO) v různém stavu rozpracovanosti. Řada obcí již má své programy hotové a v aplikaci zveřejněné a jsou tak dostupné široké veřejnosti. Takových obcí je v současnosti 158.

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje vzájemnou spolupráci obcí. Proto byla  zmíněná aplikace na počátku tohoto roku rozšířena o nový modul umožňující zpracování rozvojových dokumentů i pro širší území, než jsou samotné obce (mikroregiony, sdružení obcí, atd.).


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz