Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Karla Šlechtová jednala s českými ...

Karla Šlechtová jednala s českými zástupci ve Výboru regionů

04.07.2017: Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dnes (4.7.) sešli členové národní delegace ve Výboru regionů s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Diskuse se zaměřila na aktuální evropská témata, zejména na současnou a budoucí podobu politiky soudržnosti.
Ministryně Šlechtová informovala přítomné o aktuálním stavu čerpání evropských fondů a o  možné budoucí podobě politiky soudržnosti po roce 2020. Seznámila členy delegace se znatelným posunem v čerpání evropských fondů během první poloviny roku 2017, který pozitivně hodnotí i Evropská komise. Jedním z klíčových bodů jednání byla informace o závěrech 7. Kohezního fóra, které se uskutečnilo minulý týden a z něhož vyplynula potřeba silné kohezní politiky s odpovídajícím rozpočtem a se zaměřením na všechny regiony EU.

„Oceňuji spolupráci a výměnu informací mezi ministerstvem a delegací ve Výboru regionů. Dnes jsem na jednání zmínila pozitivní trend v čerpání, proto je třeba nepolevovat v našich aktivitách, aby se jej podařilo udržet. Zároveň jsme probírali i přínosy a budoucnost evropských fondů. Představila jsem pozici ČR a výstupy z formálních i neformálních jednání, na kterých se diskutuje budoucnost čerpání evropských fondů a zároveň Evropské unie jako celku,“ uvedla k průběhu jednání ministryně Šlechtová.

Debata o přínosech evropských fondů a jejich budoucnosti je klíčová i na národní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 18. července 2017 „Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti“, kde se bude v rámci široké platformy diskutovat návrh připravený pro vládu k tomuto tématu a kam byli zástupci delegace ve Výboru regionů pozváni. Na závěr jednání byli hosté informováni o předsednictví ČR v Ekonomické a sociální radě (ECOSOC), která stojí v čele OSN, a o pokračujících aktivitách MMR v oblasti udržitelného rozvoje měst vyplývajících z „Nové agendy pro města“ - klíčového dokumentu OSN-Habitat.

 


Poznámka pro média:
Výbor regionů je poradním orgánem Evropské unie, který byl založen v roce 1994. Skládá se z místních a regionálních volených zástupců všech 28 členských států. Ti mají možnost se jeho prostřednictvím vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na život v evropských regionech a městech, například v oblasti regionální politiky, životního prostředí, kultury, vzdělávání či dopravy.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz