Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Karla Šlechtová: Čerpání evropských ...

Karla Šlechtová: Čerpání evropských fondů musíme ještě více zrychlit

17.07.2017: Na svém pravidelném jednání bude dnes odpoledne jednat Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), za účasti premiéra Bohuslava Sobotky, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a dalších ministrů zodpovědných za jednotlivé operační programy.
„Budu apelovat na kolegy ve vládě, aby věnovali pozornost schvalování předložených projektových žádostí. Do konce roku chceme mít 40 % finančních prostředků celého období smluvně přidělených žadatelům o dotace, aby mohli své projekty úspěšně realizovat,“ uvedla k odpolednímu jednání ministryně Šlechtová.
 
Od počátku programového období 2014-2020 do 30. června 2017 bylo žadatelům zpřístupněno celkem 543,3 mld. Kč (příspěvek EU) v 533 výzvách, což představuje 91 % hlavní alokace celého období. Příjemci dotací z ESI fondů mají smluvně přiděleno formou tzv. právních aktů a rozhodnutí o podpoře více než 192,7 mld. Kč, což je téměř třetina dostupných prostředků a na jejich účty bylo doposud proplaceno více než 56,9 mld. Kč, tj. 9,5 % hlavní alokace.
 
V současné době se na celoevropské úrovni debatuje o budoucnosti politiky soudržnosti, zejména pak o programovém období po roce 2020. Stěžejní diskuse probíhala na červnovém 7. Kohezním fóru v Bruselu, o kterém bude ministryně Šlechtová na jednání Rady informovat. Na národní úrovni proběhne v Praze již zítra, tj. 18. července 2017, „Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti“ pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Na programu bude dialog široké platformy účastníků zejména nad strategickým směřováním možné podpory z ESI fondů v České republice po roce 2020 a s tím související příprava dalších kroků.
 
Poznámka:
Rada pro ESI fondy je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci z ESI fondů a pravidelně, přibližně každé dva měsíce, se schází k diskusi nad aktuálními otázkami. Na program jednání Rady jsou pravidelně předkládány systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání fondů EU.


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Kategorie: