Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Karla Šlechtová schválila podporu pro ...

Karla Šlechtová schválila podporu pro nestátní neziskové organizace. Rozděleno bude přes 184 milionů korun

10.03.2017: Národní síť Zdravých měst ČR, Klub českých turistů, Sdružení nájemníků České republiky či Liga vozíčkářů. Tyto a další organizace se mohou těšit na finanční podporu v letošním roce. Ministryně Karla Šlechtová rozdělí mezi 32 nestátních neziskových organizací více než 184 milionů Kč. Největší díl, celých 140 mil. Kč, bude přidělen Horské službě ČR, o.p.s. Část neziskovek, která se svou žádostí o dotaci neuspěla, neměla své žádosti správně po formální stránce.
Každým rokem podporujeme nestatní neziskové organizace nejen pomocí národních dotací, ale snažíme se je také informovat o možnosti získaní podpory z evropských fondů. Naše dotace směřují na aktivity spojené s pestrou agendou ministerstva a každoročně evidujeme velký zájem. Je dobře, že se tyto organizace zapojují do různých rozvojových aktivit v regionech. Zvláštní kapitolou je pak Horská služba, jejíž činnost je zcela nezastupitelná,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nestátní neziskové organizace mohly od 31. října do 12. prosince 2016 předkládat projekty zaměřené na oblast regionální politiky, cestovního ruchu, bytové politiky, stavebního řádu a územní soudržnosti. Jedná se o oblasti spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Sešlo se celkem 103 žádostí o dotaci na podporu nestátních neziskových organizací s celkovým požadavkem přes 279 milionů korun. MMR poskytne podporu v objemu více než 184 milionů korun.

„Nemile mne překvapilo množství žádostí, které vypadlo pro nesplnění formálních kritérií. Je potřeba, aby i žádosti do národních programů, byly žadateli zpracovány pečlivě. Národní dotace sice nekontroluje audit Evropské komise, ale podléhají přísným kontrolám Nejvyššího kontrolního úřadu,“ doplnila Karla Šlechtová.

Seznam schválených žádostí je uveřejněn zde.

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz