Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > IROP hlásí úspěchy: Plán objemu 30 ...

IROP hlásí úspěchy: Plán objemu 30 miliard v projektech v realizaci splněn

14.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v lednu letošního roku plán, kterým chtělo dosáhnout hranice částky 30 miliard korun u schválených projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). V polovině roku 2017 se podařilo tento cíl úspěšně překročit o 400 milionů. Celkem již bylo k dnešnímu dni kladně vyhodnoceno 2309 žádostí o podporu v celkové částce 38 miliard korun, kterým je postupně rozhodnutí vydáváno.
„Kromě vyhodnocených a schválených žádostí hodnotíme další dva tisíce projektů za 30 mld. Kč a očekáváme, že ty úspěšné brzy vpustíme do realizace. Díky našemu operačnímu programu si již nyní můžeme užívat kilometrů zrekonstruovaných silnic, mostů či nově pořízených moderních vozidel ve veřejné dopravě. Také uživatelé stovek bytových jednotek se již těší ze snížené spotřeby energie. Úspěšných projektů je celá řada. V letošním roce došlo navíc k podstatnému nárůstu vyhlašovaných výzev pro aglomerace krajských měst v tzv. integrovaných nástrojích a vyhlašování výzev místních akčních skupin. Jsem ráda za tempo, které jsme nastavili, máme za sebou obrovský kus práce a uděláme maximum, abychom smysluplně vyčerpali veškeré finance v IROP,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Celkem již IROP vyhlásil 75 výzev v hodnotě 107,55 mld. korun, což odpovídá 85 % alokace programu. Aktuálně lze podávat například žádosti o podporu ve výzvě č. 72 „Cyklodoprava II“ na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty, ve výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ či ve výzvě č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.
 
Další informace k výzvám naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz