Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Česká republika se zúčastnila konference ...

Česká republika se zúčastnila konference OECD o udržitelném městském rozvoji

19.05.2017: V Paříži včera skončila konference OECD zaměřená na udržitelný městský rozvoj. Zástupci jednotlivých zemí z celého světa během ní diskutovali, jak naplnit cíle a vize obsažené v dokumentu „Nová agenda pro města“, schváleném v říjnu 2016 na závěr summitu OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, ale také Cíle udržitelného rozvoje a rámce ze Sandai, které jsou zaměřené na snížení rizika přírodních katastrof.
Během prvního dne konference vystoupila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která v rámci panelové diskuze informovala o urbánním rozvoji v České republice, konkrétně uplatnění integrovaných přístupů v rozvoji měst a prosazování konceptu Smart Cities. Setkala se také s Petrem Gandalovičem, stálým představitelem ČR při OECD. I v dalších dnech se zástupci ČR programu aktivně zúčastnili, a to v rámci panelové diskuze zaměřené na pozici urbánní politiky v rámci strategického rozvoje země a implementaci Zásad urbánní politiky, které představují konkrétní podobu urbánní politiky ČR a jsou nyní aktualizovány.

„Konference tohoto typu jsou velmi významné. Poskytují možnost sdílení zajímavých zkušeností. Je zřejmé, že evropské země už dosáhly takového stupně urbanizace, že nelze očekávat, že by se města významně populačně a prostorově zvětšovala – na rozdíl od měst v Asii, Africe či Latinské Americe. Výzvou pro města v Evropě je však efektivní řízení jejich rozvoje v souladu s cíli udržitelnosti, k čemuž pomáhá strategické a územní plánování, integrované přístupy k rozvoji měst a partnerská spolupráce aktérů, kteří se na rozvoji našich měst podílejí“, uvedla náměstkyně ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje Klára Dostálová.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz


Poznámka pro média: 
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl.     Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie     a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961 (zakládací dokument byl podepsán 14. prosince 1960).