Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Ministryně Šlechtová: kvalitní práce MAS ...

Ministryně Šlechtová: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů

18.11.2016: Vedení Ministerstva pro místní rozvoj dnes (18. listopadu) jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin (MAS). Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. Prvních šest miliónů korun je v současné době propláceno, další výdaje MAS jsou kontrolovány a během následujících týdnů budou proplaceny.
„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy. Jsem ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. My jsme v rámci dalšího zlepšení komunikace delegovali do každé pobočky Centra pro regionální rozvoj metodického pracovníka pouze pro potřeby MAS. Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě podává místním akčním skupinám pomocnou ruku v mnoha ohledech. Ať již to byla metodická pomoc při tvorbě strategií MAS či vyhlašování výzev v Integrovaném regionálním operačním programu, z kterých mohou MAS i zpětně zafinancovat svůj provoz. Ministerstvo již několik měsíců urychleně kontroluje a schvaluje předložené strategie. V první vlně věcného hodnocení zbývá ohodnotit už jen 16 % strategií  z celkových 154. Strategie jsou pro MAS základním dokumentem. Musí však být kvalitní a smysluplné. Aktuálně se řeší možnost změn a úprav již schválených strategií.
 
„V žádném případě nemůžeme posouvat harmonogram výzev IROP. Apeluji na to, aby se evropské dotace čerpaly co nejrychleji. Proto musí mít místní akční skupiny včas připraveny interní postupy pro administraci výzev,“ dodala ministryně Šlechtová. Interní postupy jsou totiž základní podmínkou proto, aby jednotlivé MAS mohly vyhlašovat své výzvy pro příjem žádostí o dotace.
 
MMR podporuje efektivní čerpání MAS i prostřednictvím systému MS2014+ a zohledňuje relevantní podněty na jeho případné úpravy. MMR proškolilo již více než 150 uživatelů MS2014+ z řad MAS, mezi nimiž jsou i uživatelé se speciálním školením, díky němuž mohou sami pokračovat v rozšiřování uživatelských dovedností mezi dalšími uživateli. Je důležité, aby Národní síť MAS měla silnou roli a tyto informace šířila dále mezi své členy.   

Ve specifickém cíli 4.2 IROP (dotace na režii a provoz) vydalo MMR již u 35 projektů Rozhodnutí o poskytnutí dotace na celkovou částku 315 mil. Kč. Dalších skoro 60 projektů je před vydáním rozhodnutí. Pokyny k proplacení jsou vystavené v částce 6,3 mil. Kč. MMR pro financování MAS využívá kombinované platby, to znamená, že MAS průběžně předkládá svoje neuhrazené výdaje a po jejich kontrole obdrží příslušnou částku na svůj účet.

Přehled stavu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje předkládaných MAS k 18. 11. 2016:
 
1. výzva (ukončena 31. 3. 2016)
Stav Počet žádostí
Zaregistrováno 165
V I. vlně hodnocení FN+P 7
Vstoupilo do I. vlny VH 146
Vyřazeno v rámci hodnocení FN+P 13
Vyřazeno v rámci VH 2
Staženo žadatelem 1
Schváleno 15
Vydány akceptační dopisy 4
 
2. výzva (probíhá, ukončena bude k 31. 12. 2016)
Stav Počet žádostí
Zaregistrováno 21
V I. vlně hodnocení FN+P 10
Vstoupilo do I. vlny VH 11
Vyřazeno v rámci hodnocení FN+P 0
Vyřazeno v rámci VH 0
Staženo žadatelem 0
Schváleno 0
Vydány akceptační dopisy 0

Vysvětlivky:
FN+P - formální náležitosti + přijatelnost 
VH - věcné hodnocení
AD - akceptační dopisy 

 


Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz