Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministerstvo přijalo 16 projektů na ...

Ministerstvo přijalo 16 projektů na podporu cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů

02.10.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 25. června výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu pro rozvoj cestovního ruchu v Integrovaném operačním programu. Jejím cílem je podpora prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.
„Podpora prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni je poslední výzvou v této oblasti. Měla by přispět k realizaci zajímavých projektů a využít tak potenciál České republiky v oblasti cestovního ruchu,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.
 
Podporována je tak například ucelená prezentace a propagace hradů a zámků, památek lidové architektury, folklóru či lidových tradic. Do ukončení příjmu žádostí (1. října) zaevidovali pracovníci Centra pro regionální rozvoj celkem 16 párových projektových žádostí pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Podpořeny budou projekty do vyčerpání alokace výzvy ve finanční výši 150 milionů korun.
 
„Vzhledem k tomu, že výzva byla vyhlášena jako kontinuální, jsou přijaté žádosti kontrolovány a hodnoceny průběžně. Projektové žádosti splňující všechny náležitosti a bodový limit pak budou doporučovány k podpoře v pořadí, ve kterém byly přijaty,“ řekl David Sventek, ředitel odboru řízení operačních programů.
 
Podle jeho slov byl zájem ve výzvě značný. „Poptávka přesahuje připravenou finanční alokaci o přibližně 300 milionů korun. Nyní se soustředíme na administraci projektových žádostí, které se vešly do finančního limitu alokace výzvy,“ dodal Sventek.

Seznam žádostí o podporu v pořadí podle data a času přijetí
Název projektu Název žadatele Datum přijetí Čas přijetí
HURÁ NA VENKOV! Region Karlštejnsko, o.s. 18. 9. 2014 13:55
Mapy bez bariér Nadace Charty 77 19. 9. 2014 14:15
Národní síť českých zahrad a parků a zahraniční propagace českého zahradního turismu Průvodce parkem 22. 9. 2014 9:00
Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 22. 9. 2014 9:15
Po stopách Mistra Jana Husa Českobratrská církev evangelická 22. 9. 2014 10:00
Živé tradice a folklor Romské vzdělávací středisko o.s. 22. 9. 2014 16:43
Zažijte prázdniny na venkově po celý rok Svaz venkovské turistiky 24. 9. 2014 11:00
Propagace lázeňského cestovního ruchu v České Republice "Asociace služeb cestovnímu ruchu" 26. 9. 2014 9:02
Přijď na to! Česká asociace science center 29. 9. 2014 12:40
Putování za Karlem IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození Otec vlasti Karel IV. o.s. 29. 9. 2014 15:55
13 zastavení v českých zoologických zahradách Ekologie bez hranic, o.s. 30. 9. 2014 9:23
České hory Horská služba ČR, o.p.s. 30. 9. 2014 9:23
Propagace českého léčebného lázeňství - fáze 2 Svaz léčebných lázní České republiky 30. 9. 2014 12:27
Města - brány k poznání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 30. 9. 2014 13:53
Prezentace a propagace národního produktu cestovního ruchu České dědictví UNESCO České dědictví UNESCO, o.p.s. 30. 9. 2014 14:28
Ztracené dominanty Čech a Moravy Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. 1. 10. 2014 11:10