Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Společnými silami dokážeme problémy na ...

Společnými silami dokážeme problémy na MPO vyřešit v co nejkratší době

26.09.2015: Společným zájmem obou ministerstev (MPO a MMR) je co nejhladší čerpání peněz z Evropské unie. Proto také MMR bere zpětnou vazbu uživatelů i zadavatelů výzev do monitorovacího systému MS2014+ velmi vážně a snaží se dopředu upozorňovat na možné problémy.
Chod systému MS2014+ je dán jednak technickým nastavením, jednak dobrým vyškolením uživatelů a důkladnou přípravou vyhlašovatelů jednotlivých výzev. Použití dvoukolového modulu hodnocení, který zvolilo MPO pro svůj OP PIK, je výrazně náročnější na administrativní proces hodnocení u vyhlašovatelů. Je proto třeba, jak pracovníci MMR své kolegy z MPO dopředu instruovali, adekvátně prodloužit dobu potřebnou k zadávání žádostí. To se bohužel nestalo a pracovníci OP PIK tak museli přistoupit k prodloužení doby podávání žádostí u tohoto programu.
Expertní tým MMR je proto nyní připraven v jakékoli době a maximálním způsobem svým kolegům pomoci v instruktáži a v odladění problémů v OP PIK.
 
V současné době je vyhlášeno celkem 87 výzev na získání dotací. OP PIK  z Ministerstva průmyslu a obchodu v nich naštěstí tvoří necelou pětinu. Společnými silami jistě dokážeme i problémy v OP PIK vyřešit. Cílem nás všech je, aby čeští podnikatelé mohli podat své výzvy co nejdříve.
 
O systému MS2014+
Monitorovací systém evropských dotací MS2014+ nabízí jednotné uživatelské prostředí pro všechny operační programy. K dnešnímu dni v něm bylo zaregistrováno více než 4 500 žádostí o podporu ve všech operačních programech v celkovém finančním objemu více než 137 mld. Kč. Se systémem v současné době pracuje více než 13 500 uživatelů.

Počet vyhlášených výzev s rozčleněním na Operační programy:
DoP (předložení strategií) – 1 výzva
IROP – 5 výzev
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost– 20 výzev
PS Česká republika - Polsko – 6 výzev
OP Technická pomoc – 2 výzvy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 5 výzev
OP Zaměstnanost – 32 výzev
OP Životní prostředí – 16 výzev