Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > MMR upozorňuje na zastaralé informace v ...

MMR upozorňuje na zastaralé informace v rozhovoru České pozice s někdejším manažerem evropských fondů Janem Havránkem

13.05.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje na zavádějící a již neplatné informace Jana Havránka, působícího kdysi v manažerských pozicích několika operačních programů. Tyto informace se staly páteří rozhovoru v České pozici s Martinem Shabuem s názvem „S přípravou na čerpání peněz z EU fondů jsme na tom špatně“ (vydání 12. 5. 2015, ceskapozice.lidovky.cz).
Protože rozhovor stojí na dávno zastaralých informacích, došlo pro čtenáře České pozice k celkovému zkreslení aktuálního stavu čerpání fondů Českou republikou, což ve svém důsledku bohužel poškozuje pozici České republiky při vyjednávání u Evropské komise.


Uvádíme hlavní anachronismy rozhovoru:

JH: „máme jeden operační program schválený a tři další těsně před schválením“
 • K datu vydání rozhovoru (12. 5. 2015) měla ČR schváleny již 4 operační programy. U dalších dvou programů se očekává schválení v horizontu týdne.
JH: „Ostatní (programy) ještě hotové nejsou“
 • Programy byly prohlášeny za hotové už dávno. V současnosti se řeší pouze jejich detaily s Evropskou komisí. Během měsíce vláda ČR očekává schválení všech zbylých programů.
JH: „Nepříliš dobrou roli sehrál Národní orgán koordinace (NOK) na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR)… Příprava operačních programů začala pozdě, ale hlavně trvá nepředstavitelně dlouho.“
 • ČR prostřednictvím NOK definovala cíle pro čerpání evropských prostředků v Dohodě o partnerství (schválena v srpnu 2014). Kdyby zde tyto cíle nebyly dobře popsány a podloženy daty, Evropská komise by tento klíčový dokument pro období 2014-2020 nikdy neschválila.
 • První příčinou zpoždění bylo pozdní vydání pravidel přímo ze strany Evropské komise, která vstoupila v platnost až v prosinci 2013. Zpoždění oproti očekávání nabraly všechny členské státy. Navíc zásadní moment je vyhlášení konkrétních výzev nikoliv - laicky chápaná - příprava operačních programů.
JH: „Úředníci z NOK se soustředili především na dočerpání peněz z minulého období. A to navíc spíše jen administrativně, formou tvorby reportů. Žádnou konkrétní účinnou pomoc jsem nezaznamenal.“
 • K dispozici je 20 metodických dokumentů s přílohami v rozsahu několika set stran, vytvořených odborníky z NOK MMR na pomoc řídicím orgánům i žadatelům, a 3 další metodiky, připravené specialisty z Ministerstva financí. Jde o kompletní metodické prostředí pro čerpání evropských fondů v letech 2014-2020, veřejně dostupné na webu MMR (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny).
 • NOK informoval a sděloval vládě ČR výsledky své analytické práce (odhady nedočerpání a návrhy řešení). Mezi řídicími orgány (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí), NOK, případně i Evropskou komisí proběhly desítky jednání, kde se hledala řešení, jak programům pomoci.
 • Komise naši aktivitu ocenila i veřejně a tato ocenění zachytila i média – viz např. vyjádření vedoucího Zastoupení Evropské komise v Praze J. Michala na Kulatém stole ve Výboru pro EU ve sněmovně dne 7. 5. 2015 či během jednání eurokomisařky Corinou Creţu s ministrem financí Andrejem Babišem 11. 5. 2015.
JH: „Operační programy schvalovala vláda v červnu 2014. To je už rok zpátky... Dost dobře proto nerozumím tomu, co se tu uplynulých dvanáct měsíců dělo.“
 • Na úrovni řídicích orgánů probíhalo během posledního roku intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí. Zaslané připomínky od EK bylo totiž třeba nejprve zapracovat. Schvalování bylo dále zdrženo vyjednáváním služebního zákona a ze strany Evropské komise revizí víceletého finančního rámce, během níž EK neschvalovala žádné programy.
JH: „Nemáme funkční monitorovací systém… Z každodenních rozhovorů s lidmi takřka ze všech řídících orgánů jednotlivých operačních programů však vím, že systém funkční není.“
 • Monitorovací systém je připraven od prosince 2014 - je plně funkční už přes 6 měsíců.
 • Řídicí orgány to samozřejmě dobře vědí, protože během tohoto půlroku bylo v jeho funkčnosti proškoleno přes tisíc úředníků a dále přes tisíc zájemců ze strany příjemců dotací. Několik set úředníků těchto řídicích orgánů je dokonce připraveno školit své kolegy. Je s podivem, že JH na žádného z nich v „každodenních rozhovorech“ nenarazil.
 • „Nefunkčnost“ znamená jen to, že systém čeká už půl roku na spuštění prvních výzev ze strany řídicích orgánů.
 
MMR proto na příště nabízí Lidovým novinám svou pomoc a podporu při získávání informačního zázemí v této obtížné problematice.
Veronika Vároši
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz