Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > K poplašným zprávám Asociace cestovních ...

K poplašným zprávám Asociace cestovních kanceláří není důvod

15.03.2017: Asociace cestovních kanceláří ČR tvrdí, že kvůli zavedení tzv. garančního fondu hrozí skokové zdražení zájezdů. „Tato informace není pravdivá a Asociace to díky řadě vzájemných jednání s MMR dobře ví,“ říká mluvčí MMR Veronika Vároši. „O vzniku nového garančního fondu chránícího klienty cestovních kanceláří má Asociace informace již od podzimu 2015. To, že vznikne, je výsledkem vzájemné dohody. Navíc Asociace ví, že MMR vyhláškou stanoví roční výši příspěvků do garančního fondu na pouhých 0,1 % z ročního objemu tržeb cestovních kanceláří a po naplnění fondu do 5 let na částku 50 mil. Kč bude sazba z objemu tržeb 0 %“.
A proč vzniká garanční fond, který je výsledkem mnohaletého jednání se všemi účastníky trhu s placenou turistikou a jeho cílem je především ochránit peníze a zájmy zákazníků - českých turistů?  
 
Z evropské legislativy vyplývá, že stát musí zajistit 100% náhradu peněz vložených občanem na zájezd cestovní kanceláři v případě úpadku cestovní kanceláře. V ČR je tato povinnost zajištěna pojištěním cestovních kanceláří u pojišťoven.  V červenci 2015 rozhodl Ústavní soud, že pojišťovny musí plnit i nad stanovené limity, které v některých případech nedosahovaly částek odpovídajících 100% vrácení peněz. V kontextu tohoto rozhodnutí Ústavního soudu obdrželo MMR oznámení o výpovědích pojistných smluv, jakož i informace, že pojišťovny nebudou pojišťovat nové cestovní kanceláře.
 
MMR tehdy okamžitě vyzvalo všechny dotčené subjekty ke společnému jednání. Výsledkem bylo nalezení řešení akceptovatelného pro všechny strany a ke shodě se zákonnou úpravou povinného pojištění záruky pro případ úpadku. Zároveň bylo se všemi aktéry včetně cestovních kanceláří dohodnuto vytvoření tohoto garančního fondu, který nyní Asociace kritizuje. Jeho vznik se stal součástí novely zákona č. 159/1999 Sb., o podnikání v oblasti cestovního ruchu a vzhledem k příslušné evropské směrnici má platit nejpozději od 1. 1. 2018. 
 
MMR sice chápe stesky cestovních kanceláří z více regulovaného prostředí, ale fond vznikl na základě vzájemné shody. Naopak cestovní kanceláře musí chápat obavy turistů z někdejší nekalé praxe, kdy občané ČR místo příjemné dovolené zůstávali bez prostředků, ubytování a dopravy v cizím, mnohdy ne zcela přátelském prostředí. Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz