Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejněné informace

Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Naleznete zde přehled povinně zveřejňovaných informací, postup ministerstva při vyřizování žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb., výroční zprávy o poskytování informací a texty odpovědí MMR, jež byly poskytnuty podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj se připojilo k politice otevřené komunikace vůči veřejnosti a v rámci veřejné kontroly nakládání s veřejnými financemi zveřejňuje údaje o svém finančním hospodaření.

31. ledna 2014: Povinně zveřejňované informace s jejich stanovená struktura dle § 21 odst. 3 písm. a) Zákona č. 106/1999 Sb. a dle Vyhlášky 442/2006 Sb. (přílohy č. 1).

Poskytnuté informace Ministerstvem pro místní rozvoj dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v jednotlivých letech.

3. ledna 2009: Zákon 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

3. ledna 2009: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MMR jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

20. srpna 2009: Popis postupu, který musí MMR dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat dle § 5 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 písm. b) ...

25. ledna 2017: Postup MMR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven