Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Poradní orgány a poradci

Poradní orgány a poradci

Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 byl schválen dokument Akční plán boje s korupcí na rok 2015, do nějž byl ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 přenesen úkol Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Závazek je stanoven též Rezortním interním protikorupčním programem ministerstva. V rámci tohoto protikorupčního opatření ministerstvo vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku zveřejňuje seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb ministerstvo využívalo za uplynulé předchozí pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven