Problematika novely stavebního zákona a zákonů souvisejících

MMR připravilo novelu Stavebního zákona a novelizaci podmínek pro vyvlastňování. Tento návrh novely reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení Vlády ČR. Jako jeden z nástrojů pro informování nejširší veřejnosti jsme připravili odpovědi na často kladené dotazy k těmto tématům.

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Rušení stavebních úřadů

 

Objeví se v připravované novele stavebního zákona zrušení stavebních úřadů na nejnižší úrovni?
Novela stavebního zákona nemění nic na stávající struktuře stavebních úřadů. Počet stavebních úřadů se tak nemění. Cílem novely stavebního zákona je optimalizace činnosti státní správy. Směřujeme ke stavu, kdy každý člověk, bude-li potřebovat cokoli vyřídit, by měl mít možnost si toto vyřídit v jednom místě. Pokud existují případy, kdy žadatel o územní rozhodnutí a stavební povolení musí objíždět více úřadů, aby získal podklady pro jedno povolení pak je žádoucí tento stav odstranit. Z pohledu žadatele jde o zbytečnou komplikaci a z pohledu státu o zbytečné výdaje. Cílem je dosáhnout stavu jedna stavba – jeden úřad - jedno rozhodnutí – garantované informace.

Nepřineslo by takové opatření pro stavebníky jen nevýhody? Další cestování, prodloužení lhůt vyřízení žádostí atd.
Stavebník ale dnes stejně kvůli územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení musí jezdit do obcí vyšších typů. K vlastnímu územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení totiž potřebuje například souhlas orgánu životního prostředí, souhlas silničního správního úřadu rozhodnutí vodoprávního úřadu a další. Pokud si tedy jede pro tato povolení, proč by mu rovnou v té samé obci nemohli stavbu umístit a povolit a to např. i ve spojeném řízení? A v případech, kdy uváděná stanoviska nepotřebuje, navrhujeme, aby stavbu mohl realizovat bez stavebního povolení nebo jenom na ohlášení. Tedy zase stavebníkovi zjednodušujeme významně život.

Proč ministerstvo k takovému opatření přistupuje? Čemu má celý krok napomoci?
Současná praxe složitého vyřizování územních a stavebních řízení zbytečně zpomaluje i některé velmi jednoduché stavby. Navíc platí, že každá úřední komplikace je podhoubím pro korupční jednání. Proto chceme jednoduchost a transparentnost v rozhodování. Navíc bychom rádi zvýšili profesionalitu a odbornou kvalitu rozhodování, aby nedocházelo ke zbytečným chybám v případě složitějších staveb.

Slyšel jsem, že MMR bude stavební úřady na malých obcích rušit. Je to pravda?
MMR žádné stavební úřady rušit nemůže. Která obec vykonává činnost stavebního úřadu je dáno stavebním zákonem.