Legislativa

 

Platné právní předpisy

Základní předpisy EU

Plán legislativních prací vlády na rok 2017 - legislativní úkoly MMR

Poř. číslo
Předkladatel
Název legislativního úkolu
Termín stanovený pro implementaci
Stanovený termín předložení vládě
Předpokládaný termín nabytí účinnosti
RIA
1 MMR Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)   09.18 09.19 Ano
2 MMR
(spolupředkladatel MK a MV)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů   09.18 01.20 Ne
3 MMR (spolupředkladatel MSp) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím   10.18 01.20 Ne
4 MMR
(spolupředkladatel MPSV)
Věcný záměr zákona o sociálním bydlení   10.18   Ano
5 MMR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   12.18 01.20 Ano